Welkom 2014

Welkom 2014


Dag van het Religieus Erfgoed Zeist

4 oktober 2014


Evenals in 2008 en 2010 wordt er dit jaar in Zeist op 4 oktober een Dag van het Religieus Erfgoed georganiseerd. Op deze dag openen de kerken van Zeist hun deuren voor alle belangstellenden, iedereen is welkom en de toegang is vrij. 

Hoewel men van erfgoed spreekt wanneer honderd jaar zijn voorbijgegaan, wordt er geen ouderdoms grens gehanteerd en doen ook kerken van jongere tijd mee.

Het thema dit jaar betreft de torens en klokken van kerken. Hun markante aanwezigheid en functie verdient dit keer de extra aandacht tijdens het open huis. De functie van torens met hun klokken, kruizen, weerhanen en uurwerken is doorgaans eensluidend. Men wil ermee aangeven dat hier een kerk of gebedshuis is. Torens hebben echter ook een binnenkant met opvallende elementen en ook kunnen zij soms (voor een deel) worden beklommen, zij het onder voorwaarden en met beperkingen met het oog op de veiligheid. 

Sommige kerken hebben (nog) geen toren, maar staan toch op 4 oktober open. 


Doorgaans zijn kerken door-de-weeks niet meer te bezoeken. Alle kerken echter hebben hun schoonheid als gebouw en hun geschiedenis als kerkelijke gemeente, de moeite waard om te bekijken en kennis van te nemen!

In alle meewerkende kerken wordt op 4 oktober tussen 11.00 en 16.00 uur een programma met een cultuurhistorisch karakter ten beste gegeven. 


Bezoekers ontvangen een gratis informatiebrochure, waarin met name de torens van de kerken zijn beschreven en in beeld gebracht.


Deze Dag van het Religieus Erfgoed Zeist is de derde in de reeks van eerdere succesvolle dagen.

In 2006 stonden de kerken open voor het tonen van hun kerkelijke bezittingen, zoals doopboeken, bekers en schalen in gebruik bij avondmaal en eucharistie, doopvonten enz. 

In 2010 werden de orgels in de kerken onder de loep genomen. Beide jaren verscheen er een uitgebreide brochure over het specifieke aandachtspunt. 


De Dag van het Religieus Erfgoed Zeist wordt georganiseerd onder auspicieŽn van Ďt Gilde Zeist. De dag is neutraal van karakter en heeft geen godsdienstige bijbedoelingen. De ontvangende kerken benaderen hun bezoekers deze dag niet met een religieuze boodschap maar met het accent op de kennismaking met het religieus erfgoed.


Klik links voor andere pagina's.